Kresba I.

Kresba je naprosto klasickou disciplínou ve výtvarném umění a poloha studijní kresby nebo kresby podle modelu a znalost anatomie u mne patří k základním dovednostem, které v tvorbě užívám.